Personlig rådgivning

Coachande livssamtal

Välkommen på ett personligt samtal

Sedan flera år frilansar jag som omställningsrådgivare eller i dagligt tal "jobbcoach", för AS3 Svenska AB. Detta som komplement till mina uppdrag som moderator och producent. Under 2020 tog jag steget att dessutom i egen regi välkomna personer som känner att de söker medmänskliga samtal om livet i stort eller smått. Det kan handla om att förstå sina drömmar bättre - såväl natt- som dagdrömmar. Det kan också röra sig om att våga ta steget att starta eget eller att söka efter en djupare mening i livet, eller att utforska sina egna drivkrafter och mönster. Jag lutar mig självklart till stor del på erfarenheterna som omställningscoachandet har givit mig Desstuom hämtar jag erfarenheter från ett mångårigt eget personligt självkännedomsarbete och en gedigen livserfarenhet med flera uppbrott från arbeten, hemorter och relationer. Jag är också utbildad i drömtolkning.

Våra samtal kan äga rum på Österlen eller i Stockholm. Under Corona-året har jag upptäckt att det även fungerar överraskande bra att träffas via Teams, Facetime eller Zoom, vilket självklart gör det mindre viktigt var i världen vi befinner oss rent fysiskt.

OBS: Samtalen jag erbjuder är inte terapi! Det rör sig om vardagsnära frågeställningar och om rådgivning/coachning till den som är redo att aktivt  finna nya vägar i livet eller arbeta med sin självkännedom. Självklart har jag tystnadsplikt!


Välkommen att kontakta så berättar jag mer!


kontakt